کاربرد:کاهش فشار هوای ابزار دقیق جهت ارسال فرمان مناسب به کنترل کننده .

مناسب برای هوای ابزار دقیق،ازت،گاز طبیعی.

ماکزیمم فشار ورودی: ( barg17.2    ( 250psig

فشار خروجی :      Barg 0 -8.6.   psig  0-125


نام شما :

ایمیل :

تلفن تماس :

توضیحات :