کاربرد:  پیلوت , جهت ارسال فرمان  به انواع  شیرهای کنترل و  تجهیزات کنترل کننده یا دستگاهها و تجهیزاتی که نیاز است فشار مشخصی را در یک سیستم برای انواع سیالات مانند گازهای هیدروکربنی , هوا , ازت ,و مایعاتی مانند آب  و هیدرو کربنهای مایع  ایجاد نمایند ,کاربرد دارد. 

در انواع  سیستم های ارسال فرمان جهت فعال نمودن  کنترل ولوها  که  بصورت خود کنترلی یا اتوماتیک کار میکنند ,این پیلوت کاربرد دارد.

این پیلوت دارای زمان پایداری بالا و ایمنی زیادی میباشد.

مشخصات فنی:

دما عملیاتی: 80   ــ  28-   دررجه سانتیگراد.

فشار ورودی :      65        Barg

فشار خروجی :از 0 تا 7        Barg 

سایز ورودی : رزوه 1/4 In NPT

سایز خروجی:  رزوه 1/4 In NPT

جنس بدنه:                  SS316L

 Fail to open

ضریب فنر:158KN

دیافراگم  با 80 بارگیج  تست گردیده است.


نام شما :

ایمیل :

تلفن تماس :

توضیحات :