شرکت فنی مهندسی فرزام فارس بر اساس نیاز صنایع نفت ,گاز, پتروشیمی,صنایع بسته بندی وصنایع غذایی.... با همکاری مهندسان ,طراحان وصاحب نظران با تجربه,بر اساس استاندارد های جهانی سیستم کنترل  و ابزار دقیق , شروع به طراحی, ساخت و تولید  انواع پیلوت (pilot), رگلاتور (regulator) جهت تامین  و ارسال فرمان مناسب به انواع کنترل کننده ها در فرایند انواع جریان ها از جمله هیدرو کربن های گازی و مایع و اب اقدام نموده است.
در همین راستا برنامه  ارائه خدمات فنی مهندسی جهت پشتیبانی مشتریان,یکی از رکن های  خط مشی  این شرکت میباشد.