کاربرد:فیلتر رگلاتور کاهش فشار هوای ابزار دقیق جهت ارسال فرمان مناسب به کنترل کننده می‌باشد .برای سیالات گازی مانند هوای ابزار دقیق،ازت،گاز طبیعی مناسب می‌باشد. 

ماکزیمم فشار ورودی: ( barg17.2    ( 250psig

فشار خروجی :      Barg 0 -8.6.   psig  0-125


نام شما :

ایمیل :

تلفن تماس :

توضیحات :