کاربرد: این  پیلوت ها کاهش فشار  جهت ارسال فرمان  مناسب به انواع  شیرهای کنترل و  تجهیزات کنترل کننده یا دستگاهها و تجهیزاتی که نیاز است فشار,دبی و دمای مشخصی را در یک سیستم برای انواع سیالات مانند گازهای هیدروکربنی , هوا , ازت ,و مایعاتی مانند آب  و هیدرو کربنهای مایع  ایجاد نمایند ,کاربرد دارند. 

در انواع  سیستم های ارسال فرمان جهت فعال نمودن  کنترل ولوها  که  بصورت خود کنترلی یا اتوماتیک کار میکنند ,این پیلوت ها کاربرد دارند.

این پیلوت ها دارای زمان پایداری بالا و ایمنی زیادی میباشند.

مشخصات فنی:

دما عملیاتی: 80   ــ  28-   دررجه سانتیگراد.

فشار ورودی :    125  تا  21.5        Barg

فشار خروجی :از 0 تا 7        Barg 

سایز ورودی : رزوه 1/4 In NPT

سایز خروجی:  رزوه 1/4 In NPT

جنس بدنه:                  SS316L

ضریب فنر:- 158KN تا 600 KN ‌میباشد 

 در دو حالت  Fail to close  و   Fail to open   کار میکنند

دیافراگم  همه ‍پیلو تها با 80 بارگیج  تست گردیده‌اند


نام شما :

ایمیل :

تلفن تماس :

توضیحات :